Byggeteams

Byggeteams og byggeentrepriser
Der er nedsat fagligt ansvarlige byggeteams for at få fordelt områderne. De forskellige byggeteams har ansvar for at inddrage andre relevante i planlægningen. Ved byggeopgaverne vil det være frivillig arbejdskraft som sammen med de faglige byggeteams løfter opgaven.

Byggeteams i byggeperiode II

Tømrer-team I
Ansvarlige: Jakob Tølbøl, Thomas Jørgensen og Jonas Gonge.
Opgaver – primære: Vægge og depothjørner i Kirkesalen

Tømrer-team II
Ansvarlige: René Skov og Poul Erik Kristensen.
Opgaver – primære: Væg og loft i kontorgang.

Murer-team
Ansvarlig: Carsten Holm
Opgaver – primære: Mure ved varmerør + reparationer.

El-team
Ansvarlige: Anders Jørgensen og Ole Rabjerg
Opgaver: El, CTS (varmestyring) og Varslingsanlæg

VVS-team
Ansvarlige: Per Højsgaard og Niels Erik Clausen
Opgaver – primære: Radiator i kontorgangen. Slangevinde mv.

Byggeteams i byggeperiode I

Tømrer-team I
Ansvarlige: Jakob Tølbøl, Thomas Jørgensen og Jonas Gonge.
Opgaver – primære: Store Judosal: Loft og vægge, trappe fra Ungdomslokale. Stålplader udvendig (sydsiden).

Tømrer-team II
Ansvarlige: René Skov og Poul Erik Kristensen.
Opgaver – primære: Loft og ny væg ungdomslokale. Scene mv i Judosal.

Murer-team
Ansvarlig: Carsten Holm
Opgaver – primære: Døre og vinduer.

El-team
Ansvarlige: Anders Jørgensen og Ole Rabjerg
Opgaver: El, CTS (varmestyring) og Varslingsanlæg

VVS-team
Ansvarlige: Per Højsgaard og Niels Erik Clausen
Opgaver – primære: Radiatorer i Ungdomslokalet og foyer. Slangevinde mv.