Mad og forplejning

Der vil være mad til frivillige bygningsarbejdere. Der er et madteam som står for at koordinere maden på fredage og lørdage. Ved klyngebyggeaftener er det klyngen selv som finder madpersoner men koordinerer gerne maden med madteamet.

Tilmelding til at hjælpe med forplejning foregår her.

Rammebeskrivelse for madpersoner

Dagsrytme for måltider

Lørdage
Morgenmad kl. 9.00 – 9.20 (inkl. andagt)
Frokost kl. 12.00 – 12.30
Kaffe kl. 15.00

Hverdagsaftener
Aftensmad 18.30 – 19.00 (inkl. andagt)
Aftenkaffe 21.00