Byggetegninger

Endelig tegning efter endt ombygning og godkendelse af Silkeborg Kommune og Brand & Redning.

***

Byggetegning med byggetilladelse fra Silkeborg Kommune

Godkendt tegning fra Silkeborg Kommune 26-09-2016

Følgebrev fra Constructa med forklaring til ændringer på tegning

*

Byggetegning udarbejdet af Christian Aagaard og er afstemt med Silkeborg Kommune

Gældende tegning fra 19. september 2016

*

Tegning fra august 2016 med påtegning og kommentarer fra Silkeborg Kommune

Tegning fra 16. august 2016 med følgeskrivelse